U.S. Government donates medical equipment to Moldova

The United States Government has provided the Republic of Moldova with medical equipment to deal with the COVID-19 pandemic with more efficiency. Thirteen assisted breathing ventilators and other medical devices were distributed to the Mother and Child Center in Chisinau, Cahul District Hospital, Balti District Hospital, and the Institute of Emergency Medicine in Chisinau.
Laura Hruby, U.S. Embassy Charge d’Affaires a.i. ​​and Ala Nemerenco, Minister of Health, attended the equipment reception ceremony, which took place today at the Mother and Child Center.
“With this essential medical equipment, we will save lives as we fight the COVID 19 pandemic together. As we face this common threat, it is good to have reliable partners. From the donation of equipment and resources to the delivery of life-saving vaccine doses, the pandemic has shown us the strength of the partnership of the United States and Moldova for almost 30 years.” – Laura Hruby mentioned in her speech.
This donation valued at $ 641,592 was provided through the U.S. DoD/EUCOM Humanitarian Assistance Program.
***

Guvernul Statelor Unite ale Americii a oferit Republicii Moldova un lot de echipamente medicale pentru a înfrunta mai eficient pandemia de COVID-19. Treisprezece ventilatoare de respirație asistată și alte dispozitive medicale au fost distribuite Centrului Mamei și Copilului din Chișinău, Spitalului Raional Cahul, Spitalului Raional Bălți, și Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău.

La ceremonia de recepționare a echipamentului, care s-a desfășurat astăzi la Centrul Mamei și Copilului, au participat Laura Hruby, Însărcinat cu Afaceri a.i. al Ambasadei SUA, și Ala Nemerenco, Ministrul Sănătății.
“Cu ajutorul acestui echipament medical esențial vom salva vieți în timp ce combatem împreună pandemia de COVID 19. Pe măsură ce ne confruntăm cu această amenințare comună, este bine să avem parteneri de încredere. De la donația echipamentelor și resurselor până la livrarea dozelor de vaccin care pot salva vieți, pandemia ne-a demonstrat puterea parteneriatului de aproape 30 de ani dintre Statele Unite și Moldova.” – a menționat Laura Hruby în discursul său
Această donație în valoare de 641.592 dolari a fost oferită de Comandamentul European al Forţelor Armate ale SUA (EUCOM) prin intermediul Biroului de Cooperare Militară al Ambasadei SUA.
***
Правительство США предоставило Республике Молдова партию медицинского оборудования для более эффективной борьбы с пандемией COVID-19. Тринадцать аппаратов искусственной вентиляции легких и другие медицинские устройства были переданы Центру матери и ребенка в Кишиневе, Кагульской районной больнице, Бэлцкой районной больнице и Институту неотложной медицины в Кишиневе.
Временный Поверенный в делах Посольства США Лора Хруби и Ала Немеренко, Министр здравоохранения присутствовали на церемонии приема оборудования, которая состоялась сегодня в Центре Матери и Ребенка.
«Имея это необходимое медицинское оборудование, мы спасем жизни, вместе борясь с пандемией COVID 19. Поскольку мы сталкиваемся с этой общей угрозой, хорошо иметь надежных партнеров. От пожертвования оборудования и ресурсов до доставки жизненно важных доз вакцины – пандемия показала нам силу партнерства Соединенных Штатов и Молдовы на протяжении почти 30 лет». – отметила Лора Хруби в своем выступлении.
Это пожертвование в размере 641 592 долларов было предоставлено Европейским командованием вооруженных сил США (EUCOM) через Офис военного сотрудничества Посольства США.

Discursul D-nei Laura Hruby la evenimentul de donație a echipamentului medical 

“Stimată doamnă ministru, domnul director, distinși asistenți, 

Am plăcerea de a fi astăzi aici pentru a dona acest echipament medical esențial spitalelor și cetățenilor Republicii Moldova. Cu aceste ventilatoare și ecografe, vom salva vieți în lupta noastră împotriva pandemiei COVID-19. În ultimele optsprezece luni, lumea s-a confruntat cu o criză.  Fiecare națiune a pierdut cetățeni. În confruntarea noastră cu această amenințare comună, este bine să avem parteneri de încredere.

De la donația echipamentelor și resurselor până la livrarea dozelor de vaccin care pot salva vieți, pandemia ne-a demonstrat puterea parteneriatului de aproape 30 de ani dintre Statele Unite și Moldova. 

Astăzi nu avem un număr mare de echipament în fața noastră. Este din cauza că doamna ministru și cu mine am hotărât că trebuie să transmitem echipamentul în mâinile medicilor și asistentelor de prima linie cât mai curând posibil pe măsură ce lucrează pentru a salva vieți.

Echipamentul, care a fost asigurat de Programul de Asistență Umanitară și Pregătire pentru Dezastre al Comandamentului Forțelor Armate ale SUA în Europa, a fost distribuit la patru instituții medicale din Republica Moldova, inclusiv la Centrul Mamei și Copilului.

Statele Unite sunt alături de cetățenii Moldovei și au angajamentul să coopereze cu Guvernul pentru a lupta împotriva pandemiei COVID.

Doresc să exprim sincere aprecieri Ministerului Sănătății pentru acest parteneriat; și cel mai important medicilor și asistenților medicali care salvează vieți. Dedicația dumneavoastră fermă față de oamenii din Republica Moldova sunt o inspirație pentru noi toți.

Vă mulțumesc.”


DSC_1844