The United States Plans to Provide $300 Million to Strengthen Moldova’s Energy Security 

The United States Plans to Provide $300 Million to Strengthen Moldova’s Energy Security 

Statele Unite planifică să ofere $300 de milioane pentru consolidarea securității energetice a Republicii Moldova

The United States, through the U.S. Agency for International Development (USAID), plans to work with Congress to provide $300 million to help the Government of Moldova address the severe energy crisis exacerbated by the Russian Federation’s brutal invasion of Ukraine and attacks on the Ukrainian energy grid.  This funding will strengthen Moldova’s energy security in the face of the Kremlin’s longstanding attempts to weaponize energy to undermine Moldova’s independence and sovereignty. 

Statele Unite, prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), intenționează să coopereze cu Congresul SUA pentru a oferi $300 de milioane Guvernului Republicii Moldova ca și asistență pentru a putea face față crizei energetice acute, care s-a intensificat în urma invaziei brutale a Federației Ruse în Ucraina și atacurilor asupra rețelei energetice ucrainene. Această finanțare va consolida securitatea energetică a Moldovei în pofida încercărilor de durată ale Kremlinului de a folosi energia în calitate de armă pentru a submina independența și suveranitatea Republicii Moldova. 

This assistance will help Moldova address urgent needs created by Putin’s war, while also building toward long-term energy resilience and stronger interconnections with Europe. Responding to needs identified by the Government of Moldova to help its citizens during the current crisis, funding includes $80 million in direct budget support to offset the cost of record-high electricity prices this winter. To increase Moldova’s longer-term energy security, this assistance also includes $135 million to support the development of high-priority electric power generation projects in Moldova to help diversify the country’s electricity supply;; and $85 million to improve Moldova’s capability to procure energy supplies from alternative sources, as well as efforts to enhance power system resilience.

Această asistență va ajuta Moldova să răspundă necesităților stringente create de războiul lui Putin, în timp ce își consolidează reziliența energetică pe termen lung și o interconexiune mai puternică cu Europa. Drept răspuns necesităților identificate de Guvernul Republicii Moldova de a-și ajuta cetățenii în această criză, finanțarea dată include $80 de milioane în calitate de sprijin bugetar direct destinat compensării costurilor record pentru energia electrică pe parcursul acestei ierni. De asemenea, pentru a spori securitatea energetică pe termen lung a Moldovei, asistența include $135 de milioane în calitate de sprijin pentru elaborarea proiectelor prioritare de producere a energiei electrice în Republica Moldova cu scopul de a diversifica metodele de aprovizionare cu energie electrică a țării și $85 de milioane pentru îmbunătățirea capabilităților Moldovei de a achiziționa resurse energetice din surse alternative, cât și pentru a fortifica reziliența rețelei electrice. 

Prior to this announcement, the United States has already provided approximately $267 million in emergency support to help Moldova address the economic, energy, security, and humanitarian impacts of Putin’s war against Ukraine, while maintaining progress on its economic and democratic reform agenda. This included $40.5 million in energy-related funding and $30 million in budget support provided to the Government of Moldova in January 2023 to help ameliorate the energy crisis caused by the Kremlin’s unprovoked and unjustified war. This additional $300 million commitment reaffirms the U.S. Government’s continued support for the government and people of Moldova as the country responds to unprecedented economic, energy, security, and humanitarian challenges in the wake of Putin’s war against Ukraine. 

Până la oferirea acestei asistențe, Statele Unite au oferit deja circa $267 de milioane în calitate de sprijin de urgență pentru a ajuta Republica Moldova să răspundă impactului economic, energetic, de securitate și umanitar cauzat de războiul lui Putin împotriva Ucrainei, în același timp avansând agenda de reforme economice și democratice. Ajutorul a inclus o finanțare de $40,5 de milioane pentru sectorul energetic și $30 de milioane – sprijin bugetar oferit Guvernului Republicii Moldova în ianuarie 2023 în calitate de asistență pentru a face față crizei energetice cauzate de războiul neprovocat și nejustificat declanșat de Kremlin. Acest angajament adițional în sumă de $300 de milioane reafirmă sprijinul continuu al Guvernului SUA pentru Guvernul și poporul Republicii Moldova, în timp ce țara se confruntă cu provocări economice, energetice, de securitate și umanitare cauzate de războiul lui Putin împotriva Ucrainei. 

The United States and the Republic of Moldova have been partners for over thirty years. Since 1992, USAID has helped Moldova strengthen democratic governance and economic growth, improve education and healthcare outcomes, and address urgent humanitarian needs, including the needs of refugees from Ukraine.  

Statele Unite și Republica Moldova sunt parteneri de peste treizeci de ani. Din 1992, USAID a ajutat Moldova să își consolideze guvernanța democratică și creșterea economică, să îmbunătățească sistemul educațional și de sănătate și să abordeze necesitățile umanitare stringente, inclusiv necesitățile refugiaților din Ucraina.

 

https://youtu.be/395vI9pXEqs