On-line, e-auction / Licitație on-line 

The U.S. Embassy will hold an on-line, e-auction to sell excess U.S. government property. The auction will begin on Thursday December 8, 2022 at 10:00 a.m. and end on Sunday, December 11, 2022 at 10:00 p.m. 

Items for sale will include used household appliances, furniture, and miscellaneous equipment. 

Visit https://online-auction.state.gov/  Look for the Chisinau, MD link to see auction lots, item photos, and item descriptions. Information to establish an auction account to participate in the e-auction and e-auction instructions and rules are provided at the website.  Please read all instructions carefully and follow all auction guidelines and rules.  

Winning bidders will be automatically e-mailed when the e-auction closes. Specific payment information will be included in the e-mail to all winning bidders.   

The items can be collected at U.S. Embassy Warehouse, 21/3 Petricani St. (“UNIVERSCOM” Warehouse #1) on Tuesday, December 13, 11:00 A.M. until 14:00 p.m. and Wednesday, December 15, 11:00 a.m. until 14:00 p.m.  

Confirmation of payment should be presented on the day of pick-up. Bidders are required to pay and pick up items no later than the dates noted in the “Winning Bidder” e-mail. Any winning bidder that does not pay for or pick-up items may lose the right to continue to participate in future auctions. All purchasers must provide their own transportation and laborers for the items purchased. The U.S. Embassy will not deliver any item(s) and will not move any purchased item(s) onto or into the purchaser’s transport. 

While collecting winning lots, face covering must be worn at all times and proper physical distancing should be maintained to the maximum extent possible.  

All items are sold “as is”! No refunds will be issued. 

================================================================  

Ambasada Statelor Unite va desfășura o licitație on-line pentru a vinde articole în exces ale guvernului SUA. Licitația va începe joi, 08 decembrie 2022 la ora 10:00 și se va încheia duminică, 11 decembrie 2022 la 22:00 

Articolele de vânzare vor include electrocasnice uzate, mobilier și echipamente diverse. 

Accesați https://online-auction.state.gov/ Căutați link-ul Chișinău, MD, pentru a vizualiza loturile scoase la licitatțefotografiile și descrierile articolelorInformațiile pentru stabilirea unui cont de licitație, precum si instrucțiunile și regulile sunt furnizate pe pagina electronica.  rugăm  citiți cu atenție toate instrucțiunile și  respectați toate regulile de participare la licitație. 

Cîștigătorii desemnați vor primi un e-mail imediat ce licitația va lua sfârșitInformațiile specifice de plată vor fi incluse în e-mailul către toți ofertanții câștigători.  

Articolele pot fi colectate la Depozitul Ambasadei SUA, str. Petricani 21/3 („UNIVERSCOM” Depozitul nr. 1) marți, 13 decembrie, de la 11:00 la 14:00 și joi, 15 decembrie, de la 11:00 la 14:00 

Confirmarea plății trebuie prezentată în ziua preluăriiOfertanții trebuie  achite și  ridice articolele nu mai târziu de datele menționate în e-mailul „Ofertant câștigător”. Orice ofertant câștigător care nu achita sau ridică articolele poate pierde dreptul de a continua  participe la licitațiile viitoareToți cumpărătorii trebuie să-și asigure propriul transport și hamali pentru ridicarea articolelor procurateAmbasada SUA nu va livra niciun articol și nu va muta niciun articol achiziționat pe sau în transportul cumpărătorului. 

În timpul colectării loturilor câștigătoareacoperirea feței este obligatorie și distanța fizică adecvată trebuie menținută în măsura maximă posibilă. 

Toate articolele sunt vândute „in starea in care sunt vizualizate”! Rambursări nu se vor emite.