On-line, e-auction / Licitație on-line Sept 14-17, 2023

The U.S. Embassy will hold an on-line, e-auction to sell excess U.S. government property. The auction will begin on Thursday September 14 , 2023 at 10:00, and end on Sunday, September 17, 2023 at 21:00.  

Items for sale will include used household appliances, furniture, and miscellaneous equipment. 

Visit https://online-auction.state.gov/  Look for the Chisinau, MD link to see auction lots, item photos, and item descriptions. Information to establish an auction account to participate in the e-auction and e-auction instructions and rules are provided at the website.  Please read all instructions carefully and follow all auction guidelines and rules.  

Winning bidders will be automatically e-mailed when the e-auction closes. Specific payment information will be included in the e-mail to all winning bidders.   

The items can be collected at U.S. Embassy Warehouse, 21/3 Petricani St. (“UNIVERSCOM” Warehouse #1) on Tuesday, September 19, from 11:00 until 13:00 and Wednesday, September 20, from 11:00 until 13:00.   

Confirmation of payment should be presented on the day of pick-up. Bidders are required to pay and pick up items no later than the dates noted in the “Winning Bidder” e-mail. Any winning bidder that does not pay for or pick-up items may lose the right to continue to participate in future auctions. All purchasers must provide their own transportation and laborers for the items purchased. The U.S. Embassy will not deliver any item(s) and will not move any purchased item(s) onto or into the purchaser’s transport.   

All items are sold “as is”! No refunds will be issued. 

================================================================ 

Ambasada Statelor Unite va desfășura o licitație on-line pentru a vinde articole în exces ale guvernului SUA. Licitația va începe Joi, 14 septembrie 2023 la ora 10:00,  și se va încheia duminică, 17 septembrie 2023 la 21:00.   

Articolele de vânzare vor include electrocasnice uzate, mobilier și echipamente diverse. 

Accesați https://online-auction.state.gov/ Căutați link-ul Chișinău, MD, pentru a vizualiza loturile scoase la licitatie, fotografiile și descrierile articolelor. Informațiile pentru stabilirea unui cont  de licitație, precum si instrucțiunile și regulile sunt furnizate pe pagina electronica. Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile și să respectați toate regulile de participare la licitatie.   

Cîștigătorii desemnați vor primi un e-mail imediat ce licitația va lua sfîrșit. Informațiile specifice de plată vor fi incluse în e-mailul către toți ofertanții câștigători.   

Articolele pot fi colectate la Depozitul Ambasadei SUA, str. Petricani 21/3 („UNIVERSCOM” Depozitul nr. 1) marți, 19 septembrie, de la 11:00 la 13:00 și joi, 20 septembrie, de la 11:00 la 13:00 

Confirmarea plății trebuie prezentată în ziua preluării. Ofertanții trebuie să achite și să ridice articolele nu mai târziu de datele menționate în e-mailul „Ofertant câștigător”. Orice ofertant câștigător care nu achita sau ridică articolele poate pierde dreptul de a continua să participe la licitațiile viitoare. Toți cumpărătorii trebuie să-și asigure propriul transport și hamali pentru ridicarea articolelor procurate. Ambasada SUA nu va livra niciun articol și nu va muta niciun articol achiziționat pe sau în transportul cumpărătorului. 

Toate articolele sunt vândute „in starea in care sunt vizualizate”! Rambursări nu se vor emite.