Anunț repetat: Licitație pentru un contract de licență cu scopul prestării Serviciilor de alimentație în cadrul Ambasadei SUA în Moldova

Anunț repetat: Licitație pentru un contract de licență cu scopul prestării Serviciilor de alimentație în cadrul Ambasadei SUA în Moldova.

Informatie generala: Expediați un original și două copii ale ofertei, întocmite într-un astfel de format încât să permită Licențiatorului să facă o evaluare 
amănunțită. Pachetul de licitație nu trebuie să fie sigilat într-un plic, să identifice în mod clar numele companiei, managerul și adresa, sau să fie expediat 
prin e-mail. Identificați și explicați orice abateri, excepții sau ipoteze luate cu privire la oricare dintre instrucțiuni sau cerințe.
Conținutul ofertelor: Prima parte a ofertei va aborda informații generale despre persoana/compania care depune oferta, inclusiv experiența și referințele. 
A doua parte a licitației va aborda cerințele de performanță. Informația indicată urmează a fi prezentată în ordinea indicată mai jos:

Partea I – Informația Generală 
Calitatea anterioară a serviciilor și experiența:  Enumerați toate contractele și acordurile de licență pe care compania dumneavoastră le-a deținut în ultimii 
trei-cinci ani pentru aceeași muncă sau pentru o muncă similară.
Capacitatea Financiară: Descrieți situația financiară și capacitatea companiei dvs. Prezentați situația financiară curentă.
Alte informații generale despre companie: Furnizati copiile autorizațiilor sanitare recente.

Partea II – Performanța necesară
Meniul și varietatea: Indicați durata tipului meniului și cât de des se schimbă pe parcursul anului. Furnizați meniul pe care îl veți implementa, arătând prețurile 
de vânzare.
Meniul de portiune, preturile și preț unitar de măsura: Prezentați politicile de preț și procedurile pentru stabilirea dimensiunilor și prețurilor porțiilor. 
Furnizați un preț complet al meniului și cartea de porții.
Partea sanitară: Includeți standardele, cerințele de funcționare, programele de instruire ce țin de partea sanitară, proceduri de inspecție, frecvența acestora. 
Programele de întreținere, utilizare și inventar ale titularului de licență:  Se va discuta despre utilizarea și programele de inventariere pentru toate echipamentele
 și consumabilele utilizate în executarea Acordului.Toate ofertele se depun la următoarea adresă:

chisinaucafeteria@state.gov   sau  str.Alexei Mateevici 103 street, Chisinau, Moldova. 
Termenul limită de depunere a ofertelor este 16 Septembrie, 2022. 

O vizită la fața locului va avea loc, care va permite părților interesate de a adresa întrebări cu privire la Invitația de licitație și de a vizualiza locul unde urmează 
să fie prestate serviciile. Părțile interesate sunt îndemnate să expedieze întrebările pe care le au, folosind adresa furnizată în scrisoarea de intenție a prezentei
 invitații la licitație, cu cel puțin două zile înainte de data vizitei.
Această vizită va avea loc pe 12 Septembrie, 2022. Părțile interesate urmează să se înregistreze prin e-mail la chisinaucafeteria@state.gov înainte 
de 8 Septembrie, 2022 cu următoarea informație:
1)Numele, Prenumele, 
2) IDNP, 
3) Compania. 
4) La momentul potrivit, părțile interesate vor fi informate cu privire la locul unde se vor întâlni.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest document cu toate informațiile de interes accesând acest link.