Ambasada SUA anunţă o nouă competiţie pentru programul de granturi

Ambasada Statelor Unite ale Americii anunţă o nouă competiţie pentru granturi de asistenţă în cadrul programului „Granturi pentru democraţie”.  Ambasada invită Organizațiile Societății Civile din Moldova să prezinte proiecte care ar contribui la dezvoltarea democraţiei şi societăţii civile în Moldova.

Pentru această competiţie Ambasada SUA salută proiecte care au următoarele priorităţi:

  • Consolidarea şi promovarea societăţii civile, instituţiilor democratice şi a protecţiei mediului;
  • Instituţionalizarea unor procese deschise, pluraliste şi democratice la nivel local.
  • Educaţia civică
  • Participarea publicului la luarea deciziilor;
  • Accesul liber la informaţie, libertatea exprimării, transparenţa în conducere şi buna guvernare;
  • Consolidarea încrederii

Programul nu finanțează: Ajutor umanitar sau activităţi de caritate; proiecte legate de sănătate,  activităţi politice şi de partid; cercetări ştiinţifice: conferinţe şi/sau călătorii individuale în străinătate; activităţi comerciale.

Perioada grantului: între 6 și 12 luni

Suma grantului: între 5000 și $24000

Procesul de prezentare a proiectelor

Termenul limită pentru prezentarea proiectelor: Toţi solicitanții trebuie să depună proiectele cel târziu până luni, 2 martie 2015, ora 18:00 (ora Moldovei). Proiectele trimise după ora 18:00 nu vor fi eligibile pentru concurs. Solicitanții sunt rugați să înceapă procesul de depunere a proiectului din timp, pentru a avea suficient timp să evite probleme de ordin tehnic ce ar putea apărea înainte de termenul limită. Nu vor exista excepţii privitor la termenul de prezentare a proiectelor.

Informaţie de contact:

Tel.: (+373 22) 85-17-06 sau (+373 22) 85-17-07;

E-mail: moldovagrants@state.gov