Declarația Comună cu privire la Pride Month 2023

TRADUCERE

8 iunie 2023,
Chișinău

Iunie este Luna Mândriei, atunci când sărbătorim comunitatea vibrantă LGBTQI+ din întreaga lume, comemorăm lupta continuă pentru drepturile omului și ne reînnoim angajamentul față de incluziune, participare și protecție a tuturor, indiferent de orientarea sexuală sau identitatea de gen.

În acest spirit, ne exprimăm solidaritatea cu persoanele LGBTQI+ din Republica Moldova și din întreaga lume, și reafirmăm că drepturile LGBTQI+ sunt drepturi ale omului. Așa cum prevede Declarația Universală a Drepturilor Omului, care a fost adoptată acum 75 de ani, fiecare om se poate prevala de toate drepturile, inclusiv de dreptul la întrunire pașnică, dreptul la libertatea de asociere, dreptul la libertatea de exprimare și dreptul la o egală protecție a legii. 

Țările noastre au depus eforturi semnificative în asigurarea drepturilor depline și egale pentru persoanele LGBTQI+, și noi vom continua să facem progrese, lucrând împreună. Ne angajăm colectiv să lucrăm cu partenerii noștri din Republica Moldova și din întreaga lume pentru a promova drepturile omului și egalitatea pentru toți.

*Această declarație comună este adoptată de misiunile Australiei, Republicii Austria, Regatului Belgiei, Consiliului Europei, Republicii Croația, Republicii Cehe, Regatului Danemarcei, Republicii Estonia, Republicii Finlanda, Republicii Franceze, Republicii Federale Germania, Republicii Elene (Greciei), Irlandei, Statului Israel, Republicii Italia, Republicii Letonia, Regatului Țărilor de Jos, Regatului Norvegiei, Republicii Portugalia, Republicii Slovenia, Regatului Spaniei, Regatului Suediei, Confederației Elvețiene, Ucrainei, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Națiunilor Unite și Statelor Unite ale Americii.