Declarație comună cu ocazia Zilei Internaționale împotriva Homofobiei, Transfobiei și Bifobiei în Republica Moldova*

Declarație comună cu ocazia Zilei Internaționale împotriva Homofobiei, Transfobiei și Bifobiei în Republica Moldova*

Chișinău, 17 mai 2020 –

Fiecare persoană – fără vreo distincție de vreun fel – e îndreptățită să i se respecte toate drepturile și libertățile prevăzute în Declarația universală a drepturilor omului, inclusiv dreptul de a nu fi discriminată și dreptul la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică.

De Ziua Internațională împotriva Homofobiei, Transfobiei și Bifobiei, care este sărbătorită astăzi, reamintim că fiecare stat are obligația de a promova și proteja drepturile omului și libertățile sale fundamentale. Fiecare stat are datoria de a proteja toate persoanele, indiferent de sex, orientare sexuală sau identitate și expresie de gen, de la discriminare și violență, precum și de a asigura că toate persoanele beneficiază de egalitate de șanse și tratament egal.

Deoarece comunitatea LGBTI din Moldova sărbătorește această zi, susținem eforturile lor de a obține respectul pentru diversitate, valoare care este fundamentală pentru societățile democratice deschise.

Este, din păcate, situația în care actuala pandemie COVID-19 – și măsurile restrictive necesare pentru a-i atenua impactul asupra sănătății publice – au expus unele persoane LGBTI la o discriminare crescută și chiar violență din partea concetățenilor lor. Solicităm tuturor statelor să protejeze drepturile omului fiecărui individ în aceste momente dificile.

*Declarația comună este publicată de misiunile Argentinei, Belgiei, Canadei, Republicii Cehe, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Irlandei, Italiei, Olandei, Norvegiei, Letoniei, Lituaniei, Portugaliei, Sloveniei, Spaniei, Suediei, Elveției, Regatului Unit și Statelor Unite în Republica Moldova.