Declarație Comună privind Dialogul Strategic moldo-american

Textul Declarației Comune privind Dialogului Strategic moldo-american
15 martie, 2023

Traducere


La 15 martie 2023, Guvernul Republicii Moldova (Moldova) și Guvernul Statelor Unite ale Americii (Statele Unite) au desfășurat reuniunea Dialogului Strategic moldo-american la Chișinău. Evenimentul a inclus consultări politice conduse de către viceprim-ministrul Republicii Moldova, ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, și asistentul adjunct principal al secretarului de stat al SUA din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice, Dereck Hogan. 

Statele Unite și Moldova au salutat progresele semnificative realizate în cadrul priorităților bilaterale după ultima reuniune a Dialogului Strategic, care a avut loc la Washington D.C. în aprilie 2022. S-au remarcat evoluțiile din diverse domenii de cooperare, inclusiv reformele din sectorul justiției și de combatere a corupției, drepturile omului, promovarea unui mediu pluralist pentru mijloacele de informare și a politicilor mass-media cu respectarea drepturilor în scopul contracarării dezinformării, diversificarea și reziliența energetică, modernizarea și transformarea sectorului apărării, protecția civilă, managementul frontierelor, securitatea cibernetică, combaterea amenințărilor transfrontaliere, combaterea traficului ilicit de arme și muniții, combaterea proliferării armelor de distrugere în masă și a materialelor aferente, tratamentul uman al necesităților refugiaților și extinderea contactelor interpersonale. De asemenea, Dialogul a evidențiat importanța întrevederii președintei Maia Sandu cu președintele Biden, care a avut loc la Varșovia în februarie 2023, precum și a vizitei la Washington, D.C., în decembrie 2022, pentru aprofundarea și consolidarea cooperării bilaterale.

Statele Unite și Moldova au construit un parteneriat strategic și legături strânse de mai bine de 30 de ani. Acest parteneriat s-a aprofundat și mai mult pe măsură ce Moldova gestionează repercusiunile războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Statele Unite sunt alături de Moldova, sprijinind eforturile de reforme democratice și economice pe termen lung, precum și suveranitatea și integritatea sa teritorială. Cele două țări au abordat impactul asupra Moldovei, cauzat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei la nivel economic, energetic, de securitate, apărare, și umanitar. De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, Statele Unite au acordat o nouă asistență economică, precum și în domeniul securității și umanitar, în valoare de circa 320 de milioane de dolari, pentru a ajuta Moldova să gestioneze impactul războiului, menținând în același timp progresul pe agenda sa de reforme democratice și combatere a corupției și promovând creșterea economică. Această asistență include un suport bugetar nerambursabil de 30 de milioane de dolari, acordat în decembrie 2022 pentru achizițiile de energie electrică. De asemenea, Statele Unite, în colaborare cu Congresul, intenționează să pună la dispoziție alte 300 de milioane de dolari cu titlu de asistență energetică, pentru a ajuta Moldova să răspundă necesităților urgente create de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și să-și consolideze reziliența și securitatea energetică, inclusiv încă 80 de milioane de dolari sub formă de suport bugetar pentru soluționarea problemei costurilor ridicate la energie și electricitate.

Statele Unite au salutat decizia Consiliului European din 23 iunie 2022 de a acorda Republicii Moldova statutul de țară-candidat pentru aderarea la UE. Statele Unite susțin integrarea Moldovei în Uniunea Europeană și implementarea agendei ambițioase de reforme, care sunt esențiale pentru avansarea către acest obiectiv și întru beneficiul poporului Moldovei .

Delegațiile și-au concentrat discuțiile pe consolidarea cooperării pe o gamă largă de subiecte. Participanții au subliniat importanța de a spori integritatea actorilor din sectorul justiției și a consolida buna guvernare în Moldova. Statele Unite au salutat rezultatul primei etape a procedurii de pre-vetting a 28 de judecători-candidați la funcții în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și eforturile Moldovei de a stabili un cadru legal pentru evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor (vetting), precum și adoptarea reformei codului electoral pentru a spori transparența finanțării partidelor politice. Moldova și-a reafirmat angajamentul pentru combaterea corupției, inclusiv recuperarea bunurilor infracționale. Moldova și-a exprimat aprecierea pentru susținerea continuă de către Statele Unite a acestor eforturi, precum și pentru sancțiunile anunțate de Departamentul Trezoreriei al SUA în octombrie 2022 împotriva persoanelor și entităților implicate în corupția sistemică și operațiunile de influență malignă ale Rusiei în Moldova. De asemenea, sancțiunile au vizat agenți și instituții afiliate FSB-ului rusesc pentru interferență în alegerile din Moldova. Statele Unite au promis continuarea parteneriatului pentru consolidarea instituțiilor de combatere a corupției din Moldova, inclusiv Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție.

Statele Unite au salutat mai multe progrese în domeniul drepturilor omului, inclusiv amendamentele adoptate pentru consolidarea Oficiului Avocatului Poporului și a Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, adoptarea legislației privind combaterea infracțiunilor motivate de ură, introducerea inspecțiilor inopinate în domeniul muncii pentru depistarea și prevenirea traficului de persoane, progresul în implementarea Planului de acțiuni privind promovarea memoriei Holocaustului și a culturii toleranței, și eforturile susținute de implementare a Convenției de la Istanbul. Statele Unite au mulțumit Republicii Moldova pentru că și-a deschis ușile pentru refugiații care fug din calea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru adoptarea statutului de protecție temporară. Sprijinul acordat de Statele Unite refugiaților aflați în Moldova și cetățenilor  moldoveni care i-au găzduit a totalizat aproape 75 de milioane de dolari de la începutul războiului. Referitor la sectorul media, Statele Unite au pus în discuție asistența continuă acordată Consiliului Audiovizualului din Moldova pentru a-i permite să-și îndeplinească responsabilitățile importante, în timp ce Moldova s-a angajat să urmărească în continuare dezvoltarea unui sistem fiabil de rating pentru televiziune în Moldova – un instrument important în asigurarea concurenței loiale în domeniul audiovizual.

Statele Unite și Moldova au subliniat cooperarea continuă pentru consolidarea securității frontierelor Republicii Moldova și abordarea amenințărilor transfrontaliere și hibride care au sporit din cauza invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei vecine. Statele Unite au discutat despre sprijinul continuu acordat Moldovei pentru reformarea și consolidarea capacităților sectorului de securitate și apărare, bazat pe respectul pentru neutralitatea constituțională a Moldovei. Ambele țări au subliniat necesitatea de a continua consolidarea cooperării în domeniul securității cibernetice și transformării digitale, întărind capacitățile de combatere și prevenire a criminalității cibernetice și a infracțiunilor conexe, și punând în aplicare politici naționale de apărare cibernetică. Moldova și-a exprimat aprecierea pentru cooperarea tehnică a Statelor Unite pentru a sprijini sistemele criminalistice din Moldova și a crește capacitatea instituțiilor de aplicare a legii, subliniind deschiderea unui nou Centru de Recrutare și Evaluare.

La 14 martie, în marja Dialogului Strategic, Anatolie Nosatîi, ministrul apărării al Republicii Moldova, și Laura Cooper, asistentul adjunct al Secretarului Apărării al SUA, au semnat un concept bilateral care asigură un cadru pentru sprijinul acordat reformei instituționale și consolidării și modernizării capacității militare.

Statele Unite și Moldova au confirmat importanța conlucrării pentru a construi o economie mai puternică și mai rezistentă, precum și un sector energetic diversificat, ca pași importanți în consolidarea securității naționale a Moldovei, care vor fi promovați prin sprijinul semnificativ al SUA pentru  dezvoltare economică și sectorul energetic.

Delegația Moldovei și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul oferit prin proiectul USAID ”Securitatea Energetică a Republicii Moldova” (MESA), inclusiv asistența tehnică pentru a ajuta Moldova să-și îndeplinească angajamentele de adoptare a politicilor energetice ale UE. Cele două țări au recunoscut importanța eforturilor continue de investiții în infrastructura energetică pentru a diversifica aprovizionarea pe termen lung cu energie a Moldovei și a consolida rezistența la amenințările la adresa securității sale energetice. Pe lângă aceasta, ambele țări împărtășesc aceeași viziune privind o economie mai puternică și mai diversă, ferm ancorată într-un sector privat robust, cu relații comerciale externe în expansiune, susținută prin asociații sectoriale specializate, calitate și competitivitate îmbunătățită a exporturilor moldovenești, acces la soluții financiare, și reformă de reglementare și transparență susținută.

Recunoscând importanța legăturilor dintre cele două popoare pentru relația bilaterală de ansamblu, Moldova și Statele Unite au organizat reuniunea inaugurală a Grupului de lucru pentru contacte interumane, axat pe schimburi, legături culturale și comunicații strategice. Cele două țări s-au angajat să valorifice succesele schimburilor educaționale, culturale și profesionale existente și să încurajeze programele viitoare. S-a exprimat entuziasmul față de revenirea preconizată a voluntarilor Corpului Păcii în Moldova, în 2023, remarcând contribuțiile pozitive ale peste 1.500 de voluntari în ultimii 30 de ani. Cele două țări intenționează să-și continue cooperarea în domeniul comunicațiilor strategice și Statele Unite s-au angajat să susțină acest efort, oferind Moldovei asistență practică și tehnică. De asemenea, Statele Unite intenționează să sprijine în continuare eforturile Moldovei de modernizare și extindere a programelor universitare pentru a contribui la dezvoltarea unei forțe de muncă moderne. Moldova și Statele Unite au remarcat valoarea parteneriatului solid dintre statul Carolina de Nord și Republica Moldova, inclusiv legăturile extinse recent cu universitățile din Carolina de Nord.

De asemenea, Republica Moldova și Statele Unite au lansat o nouă platformă a societății civile în cadrul Dialogului Strategic, care include reprezentanți ai societății civile din Moldova, precum și înalți oficialii moldoveni și americani. Platforma a evidențiat importanța societății civile în procesul de integrare europeană a Moldovei și necesitatea consultării cu organizațiile neguvernamentale și din sectorul privat pentru a asigura un proces de elaborare a politicilor documentat.

Dialogul Strategic a fost găzduit de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și a inclus reprezentanți ai mai multor agenții și ministere din cadrul ambelor guverne. La reuniune au participat oficiali americani de rang înalt de la Departamentul de Stat, Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, Departamentul Apărării, și Corpul Păcii. Din delegația Republicii Moldova au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Administrației Președintelui Republicii Moldova, Cancelariei de Stat, Ministerului Justiției, Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Energiei, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Finanțelor, Centrului Național Anticorupție, Procuraturii Anticorupție, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Culturii, Consiliului Audiovizualului, Agenției Servicii Publice, Agenției Relații Interetnice, Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică și Serviciului de Informații și Securitate.

Ambele țări și-au exprimat interesul puternic pentru consolidarea în continuare a parteneriatului strategic bilateral, prin activitățile grupurilor de lucru ale Dialogului Strategic, și s-au angajat să organizeze o reuniune de lucru la Chișinău, în toamna anului 2023, pentru a pregăti sesiunea următoare a Dialogului Strategic, care va avea loc la Washington în 2024.