Fondul Ambasadorilor pentru Conservare Culturală

Fondul Ambasadorilor SUA pentru Conservarea Culturală:

Competiția proiectelor pentru 2023

Ambasada SUA la Chişinău are plăcerea de a anunţa o competiţie deschisă pentru obţinerea unui grant în cadrul programului de granturi Fondul Ambasadorilor SUA pentru Conservarea Culturală pentru anul 2023.

Fondul Ambasadorilor SUA a fost întemeiat de Congresul SUA în 2001, cu scopul de a ajută ţările eligibile din toată lumea la salvgardarea propriului patrimoniu cultural şi să demonstreze respectul SUA pentru varietatea de culturi din toată lumea. Proiectele finanțate de Fond consolidează societatea civilă, încurajează buna guvernare și promovează stabilitatea politică și economică în întreaga lume. Suma minimă a unui singur grant este de $10,000 și maximă este de $500,000.

Fondul a acordat subvenții de peste 1.5 milioane de dolari pentru finanțarea proiectelor în toată Moldova în ultimele două decenii. Aceste granturi au ajutat la înregistrarea formelor tradiționale de muzică și dans moldovenesc, construirea unui centru de vizitatori și conservarea complexului de băi medievale din Orheiul Vechi, conservarea obiectelor de preț din camera Trezoreriei la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, conservarea cărților vechi și rare la Biblioteca Națională din Moldova, promovarea folclorului, obiceiurillor și ritualurilor găgăuze, iar actualmente ajută la salvgardarea Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Căușeni.

Formatul competiției:

Procesul de aplicare presupune două runde. În Runda 1, implementatorii eligibili de proiecte vor prezenta o notă de concept axată pe obiectivele care pot fi realizate prin proiectul propus. În Runda a 2-a doar ambasadele invitate vor depune o cerere completă până cel târziu pe 28 aprilie 2023.

Data limită de expediere în format electronic a notei de concept în limba engleză către Ambasada SUA la Chişinău este ora 17:30, joi, 12 ianuarie 2023. Rezultatele Rundei 1 vor fi anunţate dupa 15 februarie 2023.

Domeniile de finanțare:

Fondul Ambasadorilor sprijină conservarea siturilor arheologice, clădirilor și monumentelor istorice, colecțiilor de muzee și formelor de expresie cultură tradițională cum ar fi limbile și meșteșugurile indigene. Activitățile de proiect adecvate pot include:

 1. Anastiloza (reasamblarea unui sit din componentele sale originale);
 2. Conservare (abordarea daunei sau deteriorării unui obiect sau a unui amplasament);
 3. Consolidare (conectarea sau reconectarea elementelor unui obiect sau site);
 4. Documentare (înregistrarea în format analog sau digital a stării și caracteristicilor principale ale unui obiect, a unui sit sau a unei tradiții);
 5. Inventariere (listarea obiectelor, sit-urilor sau tradițiilor după locație, trăsătură, vârstă sau altă caracteristică sau stare unificatoare);
 6. Conservarea preventivă (abordarea condițiilor care amenință sau deteriorează un sit, un obiect, colecție sau tradiție);
 7. Restaurare (înlocuirea elementelor lipsă pentru a recrea aspectul original al unui obiect sau sit, de obicei adecvat pentru arte plastice, arte decorative și clădiri istorice);
 8. Stabilizare (reducerea perturbării fizice a unui obiect sau a unui sit).

Priorități de finanțare:

În 2023, Ambasada SUA va acorda preferință proiectelor axate pe următoarele:

 1. Susținerea directă a obligațiiunilor unui tratat sau acord bilateral al SUA;
 2. Susținerea reducerii riscului de dezastru pentru patrimoniul cultural în zonele predispuse la dezastre; recuperarea patrimoniului cultural;
 3. Crearea parteneriatelor, conlucrarea, sau combinarea cu alte programe educaționale sau culturale ale Ambasadei SUA;

Activități ineligibile și costuri nepermise:
Fondul Ambasadorilor pentru Conservarea Culturală NU finanţează următoarele:

 • Salvgardarea sau procurarea obiectelor, colecţiilor culturale, sau proprietate imobiliară aflate în proprietate privată sau comercială, inclusiv ale celor ale căror transfer din proprietate privată sau comercială în proprietate publică se prevede, se planifică, sau este în proces dar nu este finalizat la momentul depunerii proiectului;
 • Salvgardarea patrimoniului natural (fizic, biologic, şi formaţiilor geologice, colecţiilor paleontologice, a habitatului speciilor de animale şi plante ce se află în pericol, fosilelor, etc.);
 • Salvgardarea rămăşiţelor umane sau animale;
 • Salvgardarea presei de ştiri (ziare, buletine de ştiri, programe radio și TV, etc.);
 • Salvgardarea materialelor publicate care există în altă parte (cărţi, publicaţii periodice, etc.);
 • Elaborarea curriculumului sau  a materialelor didactice pentru uz la ore;
 • Săpături arheologice sau sondaje cu scopul cercetării;
 • Cercetarea istorică, cu excepţia cazurilor când cercetarea justifică succesul proiectului propus;
 • Achiziţionarea sau crearea expozițiilor sau colecţiilor noi pentru muzee noi sau existente;
 • Construcţia edificiilor noi, construcția anexelor, sau a acoperișurilor permanente (deasupra siturilor arheologice, de exemplu);
 • Comandarea unor lucrări de artă noi sau arhitectură pentru scopuri comemorative sau de dezvoltare economică;
 • Crearea unor copii sau recrearea unor obiecte sau situri culturale care nu mai există;
 • Crearea unor adaptări noi sau moderne a dansurilor tradiţionale existente, cântecelor, melodiilor, compoziţiilor muzicale, pieselor, etc.;
 • Relocarea siturilor culturale de pe un loc pe altul;
 • Scoaterea din ţară a obiectelor culturale sau a elementelor unor situri culturale din oarecare motive;
 • Digitalizarea obiectelor sau colecţiilor culturale, daca nu fac parte dintr-un efort de conservare mai mare şi clar definit;
 • Planuri de conservare sau alte studii, dacă nu sunt un component a unui proiect mai mare de implementare a rezultatelor acelor studii;
 • Stocuri de bani peşin, fundaţii sau fonduri periodice (mijloacele băneşti trebuie să fie cheltuite în perioada activă a grantului (până la cinci ani) şi nu pot fi utilizate pentru crearea unei fundaţii sau a unui fond periodic);
 • Costurile pentru campanii de acumulare de capital;
 • Taxele neprevăzute;
 • Costurile lucrărilor efectuate înainte de obţinerea grantului;
 • Călătoriile internaţionale, cu excepţia cazurilor când călătoriile justifică succesul proiectului propus;
 • Proiectele individuale în valoare mai mică de $10,000 sau mai mare de $200,000;
 • Proiecte americane independente peste hotarele SUA.

Solicitanți eligibili:

Implementatorii de proiecte eligibili trebuie să fie entități necomerciale de încredere și responsabile, care să poată demonstra că au capacitatea necesară de a gestiona proiecte de conservare a patrimoniului cultural. Solicitanţi pot fi organizaţii non-guvernamentale, muzee, ministere ale culturii, sau instituţii şi organizaţii similare, inclusiv organizații bazate în SUA care activează în baza capitolului 501(c)(3) al codului fiscal American. Fondul nu va acorda subvenții persoanelor fizice, entităților comerciale sau beneficiarilor care nu au realizat obiectivele sau cerințele de raportare ale finanțărilor anterioare.

Fondul Ambasadorilor încurajează subvențiile, contribuțiile și alte forme de participare financiară.

Notă specială privitor la siturile şi obiectele religioase:

Clauza de constituire a constituţiei SUA permite guvernului includerea obiectelor şi siturilor religioase în cadrul unui program de asistentă în anumite condiţii. De exemplu, un obiect cu conotaţie religioasă, (inclusiv un lăcaş sfânt) ar putea fi subiectul unui grant de salvgardare dacă importanţa principală a obiectului nominalizat este apreciată în baza criteriului arhitectural, artistic, istoric, sau altui criteriu cultural (nu religios).

Runda 1: Cerințele notei de concept (data limită: 12 ianuarie 2023)

Nota conceptuală trebuie scrisă într-o formă liberă, urmând punctele de mai jos:

 1. Noțiunile de bază ale proiectului, titlul, durata anticipată a proiectului (solicitanții pot propune proiecte cu curata de până la 60 luni), locația / amplasamentul și estimarea costului proiectului în dolari SUA;
 2. Informație despre implementatorul proiectului, inclusiv numele și dacă este înregistrat pe SAM.gov;
 3. Scopul proiectului care rezumă: (1) obiectivele proiectului și activitățile propuse pentru atingerea obiectivelor dorite; și orice obiective de țară sau comunitare mai largi și activitățile planificate pentru atingerea acestor obiective; (ce se speră să se câștige din proiect dincolo de patrimoniul conservat și care este planul de a ajunge acolo; maximum 3.000 de caractere).
 4. Cinci (5) imagini digitale de înaltă calitate (JPEG) sau fișiere audiovizuale care transmit natura și starea sit-ului, colecției sau tradiției și arată urgența sau necesitatea proiectul propus (prăbușirea pereților, infiltrații de apă etc.).

Runda 2: Cerințele cererii complete (data limită: 28 aprilie, 2023):

Doar solicitanții selectați în runda 1 vor fi invitați să depună cereri complete. Dosarele depuse  trebuie să satisfacă pe deplin obiectivele programului, domeniile și prioritățile de finanțare și cerințele de eligibilitate. Pentru a fi considerate complete, dosarele vor include:

 1. Descrierea activităților proiectului și intervalul de timp care prezintă sarcinile proiectului în ordine cronologică și enumeră reperele majore cu datele țintă pentru realizarea acestora.
 2. Declarație de importanță care evidențiază valorile istorice, arhitecturale, artistice sau culturale (nereligioase) ale patrimoniului cultural.
 3. Dovada permisiunii oficiale pentru realizarea proiectului de la Ministerul Culturii al Moldovei.
 4. Planul de promovare al implementatorului, care descrie modul în care solicitantul intenționează să evidențieze și să amplifice activitățile susținute de AFCP prin intermediul presei scrise, electronice, rețelelor de socializare și prin alte mijloace.
 5. Planul de întreținere care descrie pașii sau măsurile care vor fi luate pentru a menține situl, obiectul sau colecția în stare bună după finalizarea proiectului susținut de AFCP; sau, în cazul formelor de expresie culturală tradițională, să păstreze și să disemineze documentația, cunoștințele sau abilitățile dobândite în urma proiectului.
 6. CV-urile directorului de proiect propus și ale participanților cheie la proiect.
 7. Bugetul detaliat al proiectului, delimitat în perioade bugetare de un an (2023, 2024, 2025 etc.), care includ toate costurile în categorii separate (Personal, Beneficii suplimentare, Călătorii [inclusiv diurnă], Echipamente, Consumabile, Contractuale, Alte costuri directe, Costuri indirecte); indică fonduri din alte surse; și oferă o justificare pentru orice costuri anticipate de călătorie internațională;
 8. Narațiune bugetară care explică modul în care au fost estimate costurile (cantitate x cost unitar, salariu anual x procent din timpul petrecut pe proiect etc.) și orice articole bugetare mari.
 9. Documentație justificativă relevantă, cum ar fi rapoarte privind structura istorică, planuri și studii de restaurare, evaluări și recomandări ale nevoilor de conservare, dosre de arhitectură și inginerie etc., întocmite în pregătirea proiectului propus.
 10. Imagini digitale de înaltă calitate (JPEG) sau fișiere audiovizuale care transmit natura și starea patrimoniului și arată urgența sau necesitatea proiectului propus (prăbușirea pereților, daune mari provocate de apă etc.).

Data limită de depunere a notelor de concept este ora 17:30, joi, 12 ianuarie 2023. Nota de concept trebuie să abordeze foarte clar scopurile și obiectivele acestui program, trebuie să fie pregătită în limba engleză şi expediată la poşta electronică leancaai@state.gov. Includeți în titlul mesajului: AFCP 2023 Concept Note + denumirea organizației. Dacă există incertitudine privind eligibilitatea conceptului, rugăm să-l contactați pe coordonatorul programului. Notele de concept incomplete nu vor fi acceptate.

Coordonator al acestui program este Alexandru Leanca, e-mail: leancaai@state.gov; tel: 069126372.


PROIECTE ÎN DERULARE

În septembrie 2021 Ambasada SUA a anunțat un nou și ultim grant în mărime de $290 mii dolari SUA pentru restaurarea Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Căușeni. Contribuția totală a SUA pentru conservarea preventivă, stabilizarea și restaurarea uneia dintre cele mai vechi biserici medievale din zonă este de $1,070,000. Până în prezent, implementatorul proiectului Centrul de Cercetări Arheologice din Republica Moldova, a efectuat săpături arheologice, a construit un nou sistem de canalizare și electricitate, a înlocuit pardoseala bisericii, a înlocuit acoperișul cu unul din cărămidă robust și adecvat istoric,  a construit un sistem de aerare în jurul fundației bisericii, și a consolidat si restaurat picturile murale din altarul bisericii, naos și pronaos. În 2022, va continua consolidarea și conservarea frescăi interioare în naos și pronaos. Finalizarea lucrărilor de restaurare ale lăcașului sunt prognozate pentru octombrie 2022. Costul total al proiectului este estimat la 1,6 milioane USD.

Biserica Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai vechi biserici din Moldova. Este singura biserică din Moldova care are toate zidurile interioare acoperite cu frescă. Frescele au fost pictate de pictori valahi în 1763. Valahia a fost o regiune istorică și geografică a României care a existat între secolele XV-XIX. Aceste fresce sunt considerate singurul exemplu rămas al picturilor în stil bizantino-românesc din secolul al XVIII-lea în partea de est a Europei.

Pe data de 27 septembrie Ambasada SUA a anunțat un nou și ultim grant în mărime de $290 mii dolari SUA pentru restaurarea Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Căușeni. Contribuția totală a SUA la restaurarea lăcașului este de $1,070,000. În 2016, 2017 și 2019, Fondul Ambasadorilor pentru Conservare Culturală a acordat subvenții de $150.000, $200.000 și $380.000 respectiv pentru conservarea preventivă, stabilizarea și restaurarea uneia dintre cele mai vechi biserici medievale din zonă. Până în prezent, beneficiarul, Centrul de Cercetări Arheologice din Republica Moldova, a efectuat săpături arheologice, a construit un nou sistem de canalizare și electricitate, a înlocuit pardoseala bisericii, a înlocuit acoperișul cu unul din cărămidă robust și adecvat istoric,  a construit un sistem de aerare în jurul fundației bisericii, și a consolidat și restaurat picturile murale din altarul bisericii și din naos. În 2021/2022, va continua consolidarea și conservarea frescei interioare în naos și pronaos și finalizarea lucrărilor de restaurare ale lăcașului sunt prognozate pentru octombrie 2022. Costul total al proiectului este estimat la 1,6 milioane USD.

Biserica Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai vechi biserici din Moldova. Este singura biserică din Moldova care are toate zidurile interioare acoperite cu frescă. Frescele au fost pictate de pictori valahi în 1763. Valahia a fost o regiune istorică și geografică a României care a existat între secolele XV-XIX. Aceste fresce sunt considerate singurul exemplu rămas al picturilor în stil bizantino-românesc din secolul al XVIII-lea în partea de est a Europei.