Programe de schimb

Programe de Schimb Academic, Profesional si Cultural

Guvernul Statelor Unite ale Americii finanţează un şir de programe academice profesionale şi culturale de schimb în Moldova. Scopurile acestor programe sunt de a consolida înţelegerea reciprocă dintre Statele Unite şi Moldova cu ajutorul programelor de schimb şi de instruire şi de a contribui la reformele democratice şi economice din Moldova implementând experienţa şi cunoştinţele obţinute de participanţii programelor.

Majoritatea programelor de schimb academic, profesional şi cultural ale Guvernului SUA sunt înfiinţate în conformitate cu Hotărârea Congresului din 1961 cu privire la schimburile educaţionale şi culturale reciproce (Mutual Educational and Cultural Exchange Act, Fulbright-Hays Act) şi sunt finanţate din fondurile alocate anual de către Congresul Statelor Unite.  Unele programe de schimb sunt bilaterale, precum Programul Fulbright, în cadrul cărora schimbul se efectuează în ambele direcţii.  Altele, precum Programul de Liderism pentru Vizitatorii Internaţionali, sunt unilaterale, preconizate pentru călătoria cetăţenilor străini în Statele Unite.  Biroul pentru Educaţie şi Cultură al Departamentului de Stat al Statelor Unite supraveghează programele în toată lumea, iar Ambasada Statelor Unite ale Americii în Chişinău este responsabilă pentru programele desfăşurate în Moldova.  Ambasada Statelor Unite administrează direct câteva programe de schimb, altele sunt administrate de organizaţii acreditate.

Anunţurile despre programele de schimb academic ale Guvernului SUA în Moldova sunt publicate în mass-media locală şi plasate pe pagina web a Ambasadei SUA şi pe paginile web ale organizaţiilor care administrează programele respective. Datele limită de depunere a formularelor de participare variază de la un program la altul, de aceea anunţarea programelor se face la etape diferite pe parcursul anului.  Iar paginile web conţin informaţia despre programe în tot cursul anului.

Alegerea candidaţilor spre participare în programe de schimb se face în baza meritelor, iar criteriile de selectare diferă puţin de la un program la altul.  Solicitanţii din Moldova sunt evaluaţi în conformitate cu criterii precum succesele academice, potenţialul de lider, cunoştinţele de limbă engleză, domeniul de studiu sau cercetare şi nivelul de pregătire pentru studii în Statele Unite.  Toate programe oferă oportunităţi egale tuturor solicitanţilor şi nu discriminează pe bază de rasă, culoare, sex, religie, origine naţională sau etnică, handicapuri sau dizabilităţi. Preferinţa se acordă celor care nu au beneficiat recent de experienţa de studiu sau cercetare în Statele Unite.

Fiecare program are criterii suplimentare de eligibilitate, dar condiţiile generale de calificare pentru toate programe sunt următoarele:

  • Cetăţenia Republicii Moldova.
  • Reşedinţa în Republica Moldova la momentul prezentării formularului de participare şi pe parcursul întregului proces de selectare.
  • Eligibilitate pentru viza J-1. Participanţii acestor programe trebuie să se întoarcă în ţară şi să-şi continue reşedinţa în Moldova timp de doi ani după finisarea programului. La fel, ei nu sunt eligibili pentru transfer la alt tip de viză.

Aplicarea şi procesul de selectare pentru fiecare program constă din câteva etape. Prima etapă este depunerea unui formular scris. Cei care sunt selectaţi pentru etapa următoare sunt invitaţi la un interviu şi, în funcţie de program, vor trebui să demonstreze nivelul de cunoaştere a limbii engleze.  În general, procesul de selectare durează şase luni din momentul depunerii formularului scris până la notificarea candidaţilor selectaţi. Candidaţii finalişti în majoritatea programelor sunt  anunţaţi despre selectarea lor nu mai devreme de luna aprilie. Majoritatea participanţilor îşi încep programul şi merg în Statele Unite aproximativ peste un an după depunerea formularului scris.

Programul Fulbright oferă granturi pentru cercetări destinate colaboratorilor ştiinţifici superiori, lectorilor universitari sau experţilor din diferite domenii, cu grad de doctor sau experienţă profesională similară.  Programul acceptă candidaţi de la arte şi studii umanistice, ştiinţe sociale şi ştiinţe naturale şi aplicate.  Granturile se oferă pentru un termen de trei – zece luni.  De regulă, programul se anunţă în martie, iar formularele de participare pot fi depuse până în mai.  Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să accesaţi pagina web http://www.cies.org/

Programul Fulbright de dezvolta re a cadrelor didactice (FFDP) oferă instructorilor universitari din Moldova treninguri în domeniul elaborării curriculumului şi metodologiilor de predare.  Pe parcursul programului în Statele Unite, bursierii FFDP participă şi asistă la ore şi frecventează diverse evenimente profesionale.  Participanţii colaborează cu mentorii academici de la universităţile-gazdă din SUA pentru a elabora noi cursuri în domeniul lor de studii, adunând materialele didactice  noi şi împărtăşind practica de predare di Moldova cu cadrele didactice şi studenţii din SUA.  Participanţii petrec 10 luni în Statele Unite.  Solicitanţii trebuie să aibă cel puţin doi ani de experienţă profesională ca lector universitar sau administrator.  De regulă, programul se anunţă în martie, iar formularele de participare pot fi depuse până în mai.  Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să accesaţi pagina web http://www.iie.org/  Pentru a face cunoştinţă cu formularul de participare din runda precedentă urmaţi linkul.

Programul Fulbright pentru oamenii de ştiinţă din SUA (U.S. Fulbright Scholars Program) trimite anual de la patru la şase reprezentanţi ai cadrelor didactice şi profesionişti din SUA în Moldova.  Aceştia ţin prelegeri la universităţile din Moldova şi fac cercetări în diverse domenii academice şi profesionale.  Pentru informaţii suplimentare accesaţi pagina web http://www.cies.org/

Programul Fulbright pentru specialişti superiori din SUA (U.S. Fulbright Senior Specialist Program) oferă posibilităţi academice pe termen scurt (de la două până la şase săptămâni) pentru cadrele didactice şi profesionişti din SUA.  Scopul acestui program este de a promova legăturile strânse dintre instituţiile de studii superioare americane şi cele neamericane şi de a încuraja noi activităţi pe lângă activităţile Fulbright tradiţionale de predare şi cercetare.  Pentru informaţii suplimentare accesaţi pagina web http://www.cies.org/

Programul Fulbright pentru studenţi din SUA (Fulbright Program for U.S. Students) acordă cetăţenilor SUA granturi pentru cercetări în toate domeniile pentru un an academic.  Programul oferă posibilităţi unice de a întâlni, lucra şi trăi cu persoanele din Moldova, împărţind experienţa de zi cu zi şi promovând interacţiunea interculturală şi înţelegerea reciprocă prin implicarea individuală directă în comunitate într-o atmosferă deschisă, de integritate academică şi libertate intelectuală.  Pentru informaţii suplimentare accesaţi pagina web www.iie.org

Programul de Burse Hubert H. Humphrey (Hubert H. Humphrey Fellowship Program) este o bursă de un an oferită profesioniştilor aflaţi la jumătate de carieră, cu capacităţi de lider, angajament faţă de serviciul public atât în sectorul public cât şi în cel privat şi capacitatea de a beneficia din plin de un program auto-definit de studii independente în cadrul unei universităţi de primă importanţă din SUA.  Deşi participanţilor la program li se oferă un certificat din partea Guvernului SUA, programul nu are drept scop avansarea gradului ştiinţific.  Anual Ambasada SUA stabileşte domeniile eligibile.  De regulă, programul este anunţat în martie, iar formularele de participare pot fi depuse până în mai.  Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să accesaţi pagina web http://www.iie.org/

Programul de Liderism pentru Vizitatorii Internaţionali (International Visitor Leadership Program) aduce participanţi în Statele Unite pentru a se întâlni şi discuta cu colegii lor şi de a cunoaşte Statele Unite personal.  Scopul programului este de a spori gradul înţelegerii reciproce prin comunicarea la nivel personal şi profesional.  Participanţii, care deja sunt sau vor fi lideri în guvern, politică, mass-media, învăţământ şi alte domenii, sunt selectaţi de către funcţionarii americani din cadrul Ambasadei SUA.

Programul pentru Spicheri din SUA (U.S. Speakers Program) aduce profesionişti în Moldova pentru a oferi consultanţă şi a prezenta la conferinţe şi seminare.

Programul „Lumea Deschisă” (Open World Program) invită lideri politici şi civili din Republica Moldova pentru o scurtă vizită profesională în Statele Unite.  Scopul programului este promovarea înţelegerii reciproce între Moldova şi SUA prin crearea posibilităţilor pentru liderii din Moldova de a cunoaşte viaţa americană politică şi socială şi de a-şi împărtăşi ideile şi experienţa cu colegii lor americani.  În cadrul programului majoritatea vizitelor durează 10 zile şi se concentrează asupra unui subiect prestabilit, care se referă la activitatea profesională şi civică a delegaţilor, expunându-i la noi idei şi practici aplicabile în propriile condiţii.  În Moldova programul este administrat de Consiliile Americane pentru Educaţie Internaţională (ACTR/ ACCELS).  Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi ACTR/ACCELS la numărul de telefon 22-58-60 sau să accesaţi pagina web http://www.americancouncils.md/

Programul Community Connections oferă treninguri de trei sau cinci săptămâni în Statele Unite oamenilor de afaceri şi antreprenorilor, profesioniştilor din diferite domenii, cum ar fi cel juridic, guvernamental, agricol, afaceri, administrarea învăţământului şi managementul ONG-urilor.  Domeniile pentru proiecte profesionale sunt stabilite anual.  Stagierile din cadrul acestui program au scopul să familiarizeze participanţii cu perspectiva americană din fiecare domeniu şi să încurajeze legăturile directe şi durabile dintre comunităţile Statelor Unite şi Moldova.  În timp ce pentru participanţii programelor de afaceri cunoaşterea limbii engleze este obligatorie, pentru participanţii programelor profesionale aceasta nu este o condiţie obligatorie.  Pentru informaţii suplimentare accesaţi pagina web www.csed.md sau telefonaţi la 22 42 71

Program de burse pentru studii postuniversitare Edmund S. Muskie(Edmund S. Muskie Graduate Fellowship Program) selectează cetăţeni remarcabili din Moldova pentru a le oferi burse pentru studii de masterat şi dezvoltare profesională în Statele Unite în domenii diverse.  Participanţii sunt plasaţi în instituţii de învăţământ pe întreg teritoriul Statelor Unite pentru a lua parte la programele de studii postuniversitare cu durata de un an sau doi ani.  Majoritatea programelor conferă grad de masterat sau un certificat de la instituţia americană, în funcţie de domeniul de specializare şi tipul programului.  De regulă, programul este anunţat în septembrie, iar formularele de participare pot fi depuse până în octombrie.  În Moldova programul dat este administrat de IREX.  Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi IREX/Moldova la numărul de telefon 23-32-31 sau să accesaţi pagina web http://www.irex.md/

Program internaţional de burse pentru studii universitare (Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)) oferă burse complete pentru studii timp de un an academic în SUA în domenii diverse.  Scopul programului este de a susţine dezvoltarea economică şi democratică a Moldovei prezentând  studenţilor domeniile-cheie de tranziţie, îmbunătăţindu-le instruirea academică cu ajutorul stagiului profesional şi a implicării comunitare.  Bursele sunt oferite studenţilor anilor 1, 2 şi 3* (*din cadrul programului de cinci ani) ai instituţiilor de învăţământ superior acreditate din Moldova.  De regulă, programul este anunţat în septembrie, iar formularele de participare pot fi depuse până în octombrie.  Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi IREX/Molodova la numărul de telefon 23-32-31 sau să accesaţi pagina web http://www.irex.md/

Programul de schimb pentru viitorii lideri (Future Leaders Exchange Program (FLEX)) oferă burse pentru un an elevilor de liceu.  Câştigătorii de burse locuiesc în Statele Unite în familii americane, merg la liceu, trăiesc viaţa societăţii americane împărtăşind cultura Moldovei cu oamenii din America.  Doar elevii claselor a 9-a, a 10-a sau a 11-a sunt eligibili, iar pentru a aplica trebuie să corespundă cerinţelor de vârstă.  Candidaţii trebuie să posede limba engleză, să aibă o reuşită şcolară bună şi să aibă un şir de abilităţi şi calităţi personale, precum şi motivare care i-ar ajuta  să reuşească în calitate de student al programului de schimb.  În Moldova programul dat este administrat de Consiliile Americane pentru Educaţie Internaţională (ACTR/ ACCELS) şi de regulă este anunţat la sfârşitul lunii august.  Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi ACTR/ACCELS la numărul de telefon 22-58-60 sau să accesaţi pagina web https://www.moldova.americancouncils.org/flex-en