Alte Agenții SUA în Moldova

USAID

Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) este o agenţie a guvernului Statelor Unite responsabilă de acordarea asistenţei economice ţărilor în curs de dezvoltare din întreaga lume. Ea ajută ţările la implementarea reformelor democratice şi economice, refacerea în urma dezastrelor şi combaterea sărăciei.

57/1, Banulescu-Bodoni
ASITO Building, 5th Floor
Chisinau, Moldova 2005
Tel: (+373 22) 201800
Fax: (+373 22) 237277

Corpul Păcii

Din 1961, Corpul Păcii împarte cu lumea cea mai preţioasă resursă – oamenii săi. Voluntarii îşi fac serviciul în 76 de ţări ale Africii, Asiei, Caraibelor, Americii Centrale şi de Sud, Europei şi Orientului Mijlociu. În colaborare cu membrii comunităţilor locale, Voluntarii lucrează în domenii precum: educaţie, dezvoltare comunitară, organizaţii de tineret, mediu şi tehnologii informaţionale.

12, G. Ureche str.
Chisinau, Moldova
Tel: +373 22 545 020
Fax:+373 22 545 022