Fondul Ambasadorilor pentru Conservarea Culturală: SOLICITARE DE PROIECTE PENTRU ANUL 2019

Ambasada SUA la Chişinău are plăcerea de a anunţa o competiţie deschisă pentru obţinerea unui grant în cadrul programului de granturi Fondul Ambasadorilor pentru Conservarea Culturală pentru anul 2019.   

Fondul Ambasadorilor a fost întemeiat de Congresul SUA în 2001, cu scopul de a ajută ţările eligibile din toată lumea la salvgardarea propriului patrimoniu cultural şi să demonstreze respectul SUA pentru varietatea de culturi din toată lumea. Anul trecut mărimea granturilor a variat între $15,000 şi $200,000. Suma minimă a unui singur grant este de $10,000 și maximă este de $200,000.  

Data limită de depunere a proiectelor în limba engleză la Ambasada SUA la Chişinău este ora 17:30, miercuri, 12 decembrie 2018. Câştigătorii vor fi anunţaţi în vara anului 2019.

Fondul Ambasadorilor finanţează proiecte de salvgardare a patrimoniului cultural în următoarele trei categorii:

 • MONUMENTE DE CULTURĂ, care includ edificii istorice şi situri arheologice.

Proiectele în această categorie pot include, de exemplu, conservarea unui edificiu antic sau istoric, salvgardarea unui sit arheologic, sau documentarea unor situri culturale într-o regiune cu scopul salvgardării;

 • OBIECTE CULTURALE ŞI COLECŢII de la un muzeu, sit, sau instituţie similară, care includ obiecte arheologice şi etnografice, picturi, sculpturi, manuscrise şi necesități muzeale generale de conservare.

Proiectele din această categorie pot include, de exemplu, conservarea unui obiect sau colecţie de obiecte, evaluarea gradului de degradare şi elaborarea strategiei de conservare a unei colecţii, inventarierea unei colecţii cu scopul conservării și protecției, crearea unor ambianţe sigure pentru păstrarea sau expunerea colecţiilor, sau instruirea specializată pentru îngrijirea şi păstrarea colecţiilor.                                                                                                                                 

 • FORME DE EXPRESIE CULTURALĂ TRADIŢIONALĂ, care includ muzica tradiţională, limbile indigene, și meşteşugurile.

Proiectele în această categorie pot include documentarea şi înregistrarea video şi audio a formelor tradiţionale de muzică şi dans cu scopul diseminării ca mijloc de studiere şi salvgardare sau suport pentru instruirea în domeniul salvgardării artelor sau meşteşugurilor tradiţionale pe cale de dispariţie.

Informaţie suplimentară:
Fondul Ambasadorilor pentru Conservarea Culturală NU finanţează următoarele:

A. Salvgardarea sau procurarea obiectelor, colecţiilor culturale, sau proprietate imobiliară aflate în proprietate privată sau comercială, inclusiv ale celor ale căror transfer din proprietate privată sau comercială în proprietate publică se prevede, se planifică, sau este în proces dar nu este finalizat la momentul depunerii proiectului;
B. Salvgardarea patrimoniului natural (fizic, biologic, şi formaţiilor geologice, colecţiilor paleontologice, a habitatului speciilor de animale şi plante ce se află în pericol, fosilelor, etc.);

C. Salvgardarea rămăşiţelor umane sau animale;
D. Salvgardarea presei de ştiri (ziare, buletine de ştiri, programe radio și TV, etc.);
E. Salvgardarea materialelor publicate care există în altă parte (cărţi, publicaţii periodice, etc.);
F. Elaborarea curriculumului sau  a materialelor didactice pentru uz la ore;
G. Săpături arheologice sau sondaje cu scopul cercetării;
H. Cercetarea istorică, cu excepţia cazurilor când cercetarea justifică succesul proiectului propus;
I. Achiziţionarea sau crearea expozițiilor sau colecţiilor noi pentru muzee noi sau existente;
Î. Construcţia edificiilor noi, construcția anexelor, sau a acoperișurilor permanente (deasupra siturilor arheologice, de exemplu);
J. Comandarea unor lucrări de artă noi sau arhitectură pentru scopuri comemorative sau de dezvoltare economică;
K. Crearea unor copii sau recrearea unor obiecte sau situri culturale care nu mai există;
L. Crearea unor adaptări noi sau moderne a dansurilor tradiţionale existente, cântecelor, melodiilor, compoziţiilor muzicale, pieselor, etc.;
M. Relocarea siturilor culturale de pe un loc pe altul;
N. Scoaterea din ţară a obiectelor culturale sau a elementelor unor situri culturale din oarecare motive;
O. Digitalizarea obiectelor sau colecţiilor culturale, daca nu fac parte dintr-un efort de conservare mai mare şi clar definit;
P. Planuri de conservare sau alte studii, dacă nu sunt un component a unui proiect mai mare de implementare a rezultatelor acelor studii;
Q. Stocuri de bani peşin, fundaţii sau fonduri periodice (mijloacele băneşti trebuie să fie cheltuite în perioada activă a grantului (până la cinci ani) şi nu pot fi utilizate pentru crearea unei fundaţii sau a unui fond periodic);
R. Costurile pentru campanii de acumulare de capital;
S. Taxele neprevăzute;
T. Costurile lucrărilor efectuate înainte de obţinerea grantului;
U. Călătoriile internaţionale, cu excepţia cazurilor când călătoriile justifică succesul proiectului propus;
V. Călătorii sau studii pentru dezvoltare profesională;
W. Proiectele individuale în valoare mai mică de $10,000;
X. Proiecte americane independente peste hotarele SUA.

Solicitanții eligibili:

Solicitanţi pot fi organizaţii non-guvernamentale, muzee, ministere ale culturii, sau instituţii şi organizaţii similare, inclusiv organizații bazate în SUA care activează în baza capitolului 501(c)(3) al codului fiscal American, care pot demonstra că au experienţa şi aptitudinile corespunzătoare să administreze proiecte de salvgardare culturală. Fondul Ambasadorilor încurajează subvențiile, contribuțiile și alte forme de participare financiară.  

Notă specială privitor la siturile şi obiectele religioase:

Clauza de constituire a constituţiei SUA permite guvernului includerea obiectelor şi siturilor religioase în cadrul unui program de asistentă în anumite condiţii. De exemplu, un obiect cu conotaţie religioasă, (inclusiv un lăcaş sfânt) ar putea fi subiectul unui grant de salvgardare dacă importanţa principală a obiectului nominalizat este apreciată în baza criteriului arhitectural, artistic, istoric, sau altui criteriu cultural (nu religios).

Criteriile de participare:

Toate proiectele trebuie să fie prezentate în următorul format:

 1. Titlul proiectului, perioada, locația, categoria, și sumarul;
 2. Informația despre solicitant, inclusiv informația de contact, CV-ul organizaţiei, inclusiv CV-urile directorului de proiect şi ale membrilor echipei de implementare;
 3. Scopul proiectului care explică pe scurt obiectivele proiectului și rezultatele dorite;
 4. Descrierea detaliată a activităţilor proiectului cu descrierea sarcinilor în ordine cronologică;
 5. Perioada de implementare a proiectului (etapele majore şi durata activităţilor);
 6. Importanţa lăcaşului sfânt sau cultural, a obiectului sau colecţiei, sau a formei de expresie accentuând valoarea istorică, arhitecturală, artistică sau culturală (non-religioasă);
 7. Urgenţa implementării acestui proiect
 8. Descrierea măsurilor care vor fi luate pentru menţinerea sitului, obiectului sau colecţiei în stare bună după finalizarea proiectului finanţat prin acest program
 9. Bugetul detaliat al proiectului, demarcat in perioade bugetare de un an (2018, 2019, 2020, etc.), care include toate costurile în categorii separate (personal, beneficii, călătorii (inclusiv diurna), echipament, consumabile, contractual, alte costuri directe, subvenții);
 10. Cel puţin cinci poze digitale (format jpeg) sau fişiere audio-vizuale care reflectă condiția și natura monumentului, colecţiei sau formei de expresie.

Data limită de depunere a proiectelor este ora 17:30, miercuri, 12 decembrie 2018. Proiectele trebuie să fie pregătite în limba engleză şi expediate prin poşta electronică la adresele indicate mai jos. Solicitanții trebuie să citească cu atenție instrucțiunile de pe pagina ambasadei înainte de completarea și expedierea formularului de participare. Atât instrucțiunile cât și formularul pot fi găsite pe pagina ambasadei la adresa https://md.usembassy.gov/education-culture/local-programs/culture-programs/ambassadors-fund-cultural-preservation. Dacă există incertitudine privind eligibilitatea proiectului, rugăm să-l contactați pe coordonatorul programului Alexandru Leanca. Formularele care nu respectă instrucțiunile sau sunt incomplete nu vor fi acceptate.

Persoana de contact pentru acest program este Alexandru Leanca, tel: 022 85-17-14,

e-mail: leancaai@state.gov, saleanca@yahoo.com