Vize de imigrare bazate pe oferte de lucru

În fiecare an Statele Unite aprobă un număr de petiţii de imigrare bazate pe oferte de lucru. În general, se cere o ofertă specifică de lucru făcută de un angajator din SUA pentru imigrarea în categoriile bazate pe oferte de lucru. Acestea sunt categoriile bazate pe oferte de lucru:

  • Categoria profesionaliştilor de excepţie Priority Workers – Persoane cu aptitudini extraordinare în domeniul ştiinţei, educaţiei, artelor, în afaceri, sau în sport, profesori emeriţi şi cercetători şi manageri sau membri în consiliile de administraţie ale unor companii multinaţionale;
  • Membrii unor profesii, persoane cu aptitudini excepţionale în domeniul ştiinţei, artelor şi în afaceri – Este definită ca membru al unei profesii o persoană care posedă o diplomă de studii superioare sau echivalentul acesteia , sau o diplomă de bacalaureat şi cinci ani de experienţă continuă în cadrul specialităţii respective şi persoane care au calităţi excepţionale în domeniul ştiinţei, artei şi al afacerilor;
  • Categorii profesionale – O persoană care are o diplomă de bacalaureat şi este membrul unei profesiuni;
  • Muncitori calificaţi şi necalificaţi – Muncitori calificaţi cu cel puţin doi ani de pregătire sau experienţă şi muncitori necalificaţi ale căror competenţe sunt  necesare în SUA. Notă: Ambasada nu deţine o listă a acestor profesiuni;
  • Imigranţi speciali: Unii lucrători religioşi şi preoţi, angajaţii unor organizaţii internaţionale şi membrii familiilor acestora, actuali şi foşti angajaţi ai guvernului SUA calificaţi şi recomandaţi şi cei care îşi recapătă statutul de rezident permanent; şi
  • Investitori – Persoane care vor crea locuri de muncă pentru cel puţin zece persoane care nu sunt înrudite, prin investirea a minimum 1 milion de dolari într-o nouă întreprindere comercială în SUA.

Pentru mai multe informaţii referitoare la vizele de imigrare bazate pe oferte de lucru, vă rugăm să vizitaţi pagina Imigranţi pe baza ofertelor de muncă.

Notă: Decizia dacă o persoană se califică pentru a fi înregistrată într-una din categoriile bazate pe oferte de lucru este luată de Serviciul de Imigrare al SUA. Întrebările legate de calificarea pentru un astfel de statut sau despre depunerea unei astfel de petiţii trebuie adresate biroului Serviciului de Imigrare al SUA. Ambasada nu răspunde la astfel de întrebări

Petiţiile aprobate sunt înaintate la National Visa Center în Portsmouth, statul New Hampshire, birou care colectează toate taxele şi documentele şi fixează data interviului de viză. Solicitantul de viză va primi instrucţiuni în scris referitoare la documentele pe care trebuie să le prezinte la interviu.

Ce formulare şi documente trebuie să prezint la interviul de viză?