Imigrare pe baza legăturilor de familie

Cetăţenii americani pot depune o petiţie în favoarea unei rude de gradul întâi la unul din birourile Serviciului de imigrare al SUA. Următoarele rude de gradul întâi ale cetăţenilor americani se pot califica pentru imigrare:

  • Soţul/soţia sau copilul minor al unui cetăţean american;
  • Părintele unui cetăţean american;
  • Părintele vitreg sau copilul vitreg al unui cetăţean american; şi
  • Soţul sau soţia unui cetăţean american care a decedat.

Pentru mai multe informaţii referitoare la vizele de imigrare pentru rudele de gradul întâi, vă rugăm să vizitaţi pagina Imigranţi pe baza legăturilor de familie.

Primul pas pentru a solicita o viză de imigrare este pentru cetăţeanul american (petiţionar) să depună o petiţie de viză de imigrare, formularul I-130, la Serviciul de Imigrare al SUA. Trebuie completată o petiţie separată pentru fiecare persoană care imigrează. Petiţiile pot fi depuse la Secţia Consulară a Ambasadei SUA din Chişinău numai de către cetăţeni americani care au locuit în Moldova pentru o perioadă de cel puţin şase luni înaintea depunerii petiţiei, de membri ai armatei americane staţionaţi în străinătate şi care urmează să fie transferaţi imediat, sau în cazuri de urgenţe reale sau de interes naţional. Reunificarea familiei sau căsătoriile recente nu sunt considerate urgenţe.
Notă: O petiţie pentru soţ/soţie nu poate fi depusă înainte ca ceremonia de căsătorie să fi avut loc. Copilul biologic  al unui cetăţean american poate avea dreptul la cetăţenie americană. O petiţie poate fi depusă doar după ce se stabileşte că el nu este cetăţean american.

Petiţiile aprobate sunt trimise la National Visa Center din Portsmouth, statul New Hampshire, birou care colectează toate taxele şi documentele necesare şi face programările la interviu. Solicitantul de viză va primi instrucţiuni în scris referitoare la documentele pe care trebuie să le prezinte la interviu.

Ce formulare şi documente trebuie să prezint?