Imigrare pe baza legăturilor de familie

Există două grupuri de categorii de vize de imigrare bazate pe legături de familie: viza de imigrare pentru rudele de gradul întâi şi rudele într-o categorie preferențială numeric limitată, prevăzute prin Legea de Imigrare a Statelor Unite și anume prin Legea de Imigrare și Naționalitate (Immigration and Nationality Act – INA).  Pentru mai multe informații despre aceste două categorii de viză de imigrare, inclusiv şi cele din cadrul programului Loteria Vizelor Green Card, vă rugăm să vizitaţi Pagina Categoriilor de Viză.

Pentru a solicita o viză de imigrare pentru rudele de gradul întâi sau rudele într-o categorie preferențială numeric limitată, urmați pașii descriși pe pagina Procesul de imigrare.  Odată ce ați îndeplinit cerințele descrise, revizuiți instrucțiunile primite de la Centrul Naţional de Viză (NVC), împreună cu informațiile prezentate pe această pagină de internet, pentru mai multă claritate în legătură cu pregătirea unei solicitări de viză.