Interviul

Centrul Național de Viză (NVC) va trimite petiționarului o notificare atunci când dosarul de viză K-1 este expediat către Ambasada Statelor Unite din Chișinău, Moldova. După primirea dosarului, ambasada va contacta prin email beneficiarul furnizându-i o listă cu documentele necesare și instrucțiuni pentru pregătirea și programarea interviului de viză K-1.

Achitați taxa consulară urmând instrucțiunile de plată.

Programați data interviului de viză la ambasadă urmând instrucțiunile primite prin email.

Prezentați-vă la interviul de viză la data și ora stabilită.